Vitajte na oficiálnej webovej stránke Združenia bývalých urbarialistov obce Vrbovce - Chvojnica.

Prostredníctvom tejto stránky vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné platné dokumenty. Stránka vytvára priestor aj pre diskusiu a pripomienkovanie dokumentov. Prosíme Vás, aby ste nám Vaše pripomienky, názory a návrhy posielali e-mailom na adresu: urbar@vrbovce.sk alebo v záložke napíšte nám.

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy o celkovej výmere 440 ha a celkovom počte podielov (hlasov) 8776. Jednotlivých členov spoločenstva 653.

Pozemkové spoločenstvo Združenia bývalých urbarialistov obce Vrbovce a Chvojnica obnovilo svoju činnosť vo februári 2002.Zhromaždenie Lesnej spoločnosti Ostrý Vrch zvolané na deň 27.3. sa ruší.
O novom termíne budeme včas informovať.