Kontakt

Združenie bývalých urbarialistov Obce Vrbovce a Chvojnica
pozemkové spoločenstvo, 906 06
IČO: 31823360
IČ DPH: SK2020375357
Email: urbar@vrbovce.sk
Tel:
Úradné hodiny urbárskej kancelárie

Každý štvrtok od 9:00 do 12:00 v budove zdravotného strediska.