Výbor spoločenstva

Predseda: Ing. Igor Rybnikár
Tajomník: Vladimír Gavorník
Hospodár: Alžbeta Jozefáková
Členovia výboru:
 1. Ján Hyža
 2. Anna Vávrová
 3. Samuel Súkup
 4. Ján Konečný
 5. Ján Súkup
 6. Pavel Zloch
 7. Ľubuša Brňová
 8. Vladimír Sládeček
 9. Ján Valúch
Dozorná rada
Predseda: Pavel Zloch
Členovia:
 1. Ľubuša Brňová
 2. Vladimír Sládeček
Odborný lesný dozor
 1. Marián Káčer