Výbor spoločenstva

Predseda: Ing. Igor Rybnikár
Tajomník: Martina Černeková
Hospodár: Anna Vávrová
Členovia výboru:
  1. Ján Horňák
  2. Alžbeta Jozefáková
  3. Ján Konečný
  4. Ján Pánik
  5. Ján Súkup
  6. Ing. Samuel Súkup
Dozorná rada
Predseda: Pavol Zloch
Členovia:
  1. Ľubuša Brňová
  2. Vladimír Sládeček
Odborný lesný dozor
  1. Marián Káčer